Link

I Love You daesung radio listen

I loveeeeeeeeeeeee you ! 

Đã từng cảm thấy chênh vênh 

Cậu bé đó sẽ không còn vô tư được nữa 

Và thực sự …

Đã không còn vô tự lự và ngốc ngếch nữa rồi 

Cậu bé đó 

Đã là 1 chàng trai 

TRƯỞNG THÀNH 

đầy 

ấm áp 

và ngọt ngào 

.

.

.

.

Tarus luôn ẩn giấu trái tim bên trong 

Nhưng 

với ai đó thực sự yêu thương

họ 

sẽ cảm nhận 

sự chân thành nơi ấy 

và 

tôi cũng vậy 

…………..

Đại ngốc ấm áp của tôi ơi

sẽ mãi mãi 

chìm đắm

trong giai điệu 

yêu thương của cậu .

………….

HCM 6/7/2013

 

Bubbles

it’z so happy

Rainy Days Aren't Always Bad

Anyone have any tips for photographing bubbles? I was at the Printer’s Row Lit Fest a few weeks ago and spent some time sitting in the park watching all the kids chase the bubbles. I tried to get a few good shots of the bubbles which were numerous and caught a few that were ok, but mostly I found it challenging. It got me wondering what techniques other people use when they photograph things like bubbles. Ideas?

Week 22 020Week 22 021Week 22 022Week 22 026

View original post